Textové pole: Stavebniny KOSTAV

Izolace proti vodě a zemní vlhkosti ,radonu,

penetrační nátěr

             LEPENKY, ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

 

             V této části Vám představujeme lepenky,které se používají v běžné výstavbě.Většina materiálů je na skladě prodejny,některé druhy je nutno objednat.Popis jednotlivých druhů materiálů a jejich vhodnost  použití pro izolace staveb Vám poskytuje níže uvedená tabulka.Tyto lepenky jsou produkty firmy DEHTOCHEMA BITUMAT s.r.o. a VEDAG

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Kontakty:                  

Mobil                                             +420 603 487 638

Stavebniny tel                              +420 603 487 642

Štěrky,písky                               +420 603 487 638

E-mail firma,stavebniny              jiri.konarik@seznam.cz

Aktualizováno   13.05.2022

Kromě těchto výše uvedených materiálů nabízíme k dodání i jiné (speciální)lepenky,modifikované pásy a asfaltové šindele.Kompletní nabídku těchto materiálů najdete na stránkách firmy DEHTOCHEMA BITUMAT s.r.o

Druh materiálu

Označení

Charakteristika a použití

Poznámka

 

 

Nepískovaná

lepenka

role 20 m2

 

 

 

A 330 H

 Hydroizolační vložka mezi asfaltové nátěry, se kterými vytváří nejjednodušší a cenově nejpřijatelnější hydroizolaci vhodnou k použití do podzemní části budov pro provizorní a nenáročné objekty bez požadavků na vysokou trvanlivost. Dále je vhodný jako separační vrstva, případně jako provizorní hydroizolace šikmých střech před aplikací definitivní krytiny. Často se uplatňuje jako provizorní krycí a ochranná vrstva i mimo oblast stavebnictví.

 

 

 

skladem

 

 

Pískovaná

lepenka

role 15 m2

 

 

 

R 330 H

Pás je určen v kombinaci s jinými kvalitnějšími asfaltovanými pásy pro hydroizolační souvrství proti běžné zemní vlhkosti do podzemních částí budov. V takovýchto souvrstvích ho lze aplikovat pouze lepením do asfaltových nátěrů. Dále je vhodný v některých případech jako separační vrstva, případně jako podložka pod klempířské výrobky, eventuálně i jako provizorní izolace šikmých střech před aplikací definitivní krytiny.

 

 

 

skladem

 

Pískovaná lepenka s nosnou skelnou

rohoží

role 10 m2

 

V 13

Podkladní a pojistná izolace pod skládané krytiny, zejména pod asfaltové šindele. Dále je pás vhodný pro provádění izolací proti zemní vlhkosti, jako dočasné izolační opatření, separační nebo doplňková izolační vrstva.

 

Nutno objednat

 

Bitubitagit

role 10 m2

 

 

 

V 60 S 35

Pás je určen do hydroizolačních souvrství podzemních částí budov proti zemní vlhkosti, případně v kombinaci s jinými kvalitnějšími asfaltovými pásy jako vnitřní (výjimečně i spodní) vrstva hydroizolačního souvrství plochých střech v základním provedení, které nevyžaduje zvýšené požadavky na kvalitu a trvanlivost.

 

 

skladem

 

 

Extrasklobit

role 10 m2

 

 

V 60 S 40

Pás je určen do hydroizolačních souvrství podzemních částí budov proti zemní vlhkosti, proti volně stékající vodě i proti tlakové vodě. Izolační systém se zde navrhuje zpravidla jako dvouvrstvý nebo třívrstvý. V hydroizolačních souvrstvích plochých střech se používá jako podkladní vrstva či mezivrstva s velkou pevností (tržné zatížení).

 

 

skladem

 

Bitalbit

role 10 m2

 

S 30 (35)

Pás je určen pro izolace spodních částí budov proti zemní vlhkosti a jako protiradonová bariéra. Ve střešních pláštích pak jako parozábrana, přičemž může současně plnit i funkci pojistné hydroizolační vrstvy. Zde se zpravidla podkládá pásem PER V13. Minimální teplota při aplikaci je +10°C.

 

nutno

objednat

 

Radonelast

role 10 m2

 

Radonelast

3,5

Pás je určen pro náročnější případy izolací spodních částí budov proti zemní vlhkosti a jako protiradonová bariéra. Ve střešních pláštích pak jako vysoce účinná parozábrana, přičemž může současně plnit i funkci pojistné hydroizolační vrstvy. Zde se zpravidla podkládá pásem PER V13.

 

nutno objednat

Penetrační

Nátěr 9 l

Penetral

ALP

Podkladní penetrační nátěr pod izolace.

skladem